Jak ponownie zainstalować sterownik myszy?

a. Panel sterowania > Mysz > Menedżer urządzeń
b. Rozwiń Myszy i inne urządzenia wskazujące > Kliknij prawym przyciskiem Myszy zgodne z HID i zaznacz Odinstaluj
c. Po wykonaniu tej czynności ponownie uruchom komputer.
Copyright © BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tę stronę internetową najlepiej przegląda się za pomocą przeglądarki Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari i innych nowszych wersji przeglądarek.