Czy RL2755 obsługuje konfigurację wyjścia HDMI?

RL2755 i RL2455 nie obsługują funkcji konfiguracji „head to head”. Tylko RL2460 obsługuje konfigurację funkcji „head to head”.
Tę stronę internetową najlepiej przegląda się za pomocą przeglądarki Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari i innych nowszych wersji przeglądarek.