Czy RL2755 obsługuje konfigurację wyjścia HDMI?

RL2755 i RL2455 nie obsługują funkcji konfiguracji „head to head”. Tylko RL2460 obsługuje konfigurację funkcji „head to head”.
Copyright © BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tę stronę internetową najlepiej przegląda się za pomocą przeglądarki Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari i innych nowszych wersji przeglądarek.