Podczas korzystania z Vital z zestawem słuchawkowym słyszę wyraźny hałas/echo otoczenia. Co powinienem zrobić?

- Zmniejsz głośność mikrofonu Vital, aby zmniejszyć echo.

- Jeśli korzystasz z komputera z wbudowaną kartą dźwiękową, która obsługuje funkcję Microphone Boost, wyłączenie tej funkcji może pomóc w usunięciu problemu:
1. Kliknij Start, a następnie Panel sterowania.
2. W panelu sterowania kliknij opcję Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk), a następnie Sound (Dźwięk).
3. W oknie dialogowym Sound (Dźwięk), na karcie Recording (Nagrywanie) wybierz mikrofon, a następnie kliknij Properties (Właściwości).
4. W oknie dialogowym Microphone Properties (Właściwości mikrofonu), na karcie Levels (Poziomy), usuń zaznaczenie pola wyboru Microphone Boost (Sterowanie wzmocnieniem mikrofonu) (jeśli jest dostępne).
Tę stronę internetową najlepiej przegląda się za pomocą przeglądarki Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari i innych nowszych wersji przeglądarek.