Podczas korzystania z Vital z zestawem słuchawkowym słyszę wyraźny hałas/echo otoczenia. Co powinienem zrobić?

- Zmniejsz głośność mikrofonu Vital, aby zmniejszyć echo.

- Jeśli korzystasz z komputera z wbudowaną kartą dźwiękową, która obsługuje funkcję Microphone Boost, wyłączenie tej funkcji może pomóc w usunięciu problemu:
1. Kliknij Start, a następnie Panel sterowania.
2. W panelu sterowania kliknij opcję Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk), a następnie Sound (Dźwięk).
3. W oknie dialogowym Sound (Dźwięk), na karcie Recording (Nagrywanie) wybierz mikrofon, a następnie kliknij Properties (Właściwości).
4. W oknie dialogowym Microphone Properties (Właściwości mikrofonu), na karcie Levels (Poziomy), usuń zaznaczenie pola wyboru Microphone Boost (Sterowanie wzmocnieniem mikrofonu) (jeśli jest dostępne).
Copyright © BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tę stronę internetową najlepiej przegląda się za pomocą przeglądarki Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari i innych nowszych wersji przeglądarek.