Podczas podłączania CELERITAS II i komputera z PS/2 klawiatura nie jest w pełni funkcjonalna. Tylko diodę LED klawiatury można WŁĄCZAĆ/WYŁĄCZAĆ. Jednak podczas przełączania na złącze USB klawiatura działa prawidłowo. Co mogę zrobić?

Przed włączeniem komputera należy upewnić się, że CELERITAS II i komputer z portem PS/2 są podłączone, aby prawidłowo działała. W przypadku podłączenia, gdy komputer jest włączony, uruchom ponownie w celu aktywacji klawiatury.
Copyright © BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tę stronę internetową najlepiej przegląda się za pomocą przeglądarki Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari i innych nowszych wersji przeglądarek.