Kiedy CELERITAS II jest podłączona do komputera, dlaczego podświetlenie klawiatury nie działa?

Jeśli komputer może zidentyfikować klawiaturę, przytrzymaj klawisze Fn + ESC + lewy Ctrl przez 1 sekundę. Podświetlenie klawiatury zacznie migać, wskazując, że klawiatura została zresetowana. Jeśli komputer nie może zidentyfikować klawiatury, może to oznaczać uszkodzenie płytki PCB lub kabla.
Tę stronę internetową najlepiej przegląda się za pomocą przeglądarki Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari i innych nowszych wersji przeglądarek.