Jak wyłączyć funkcję „Wzmocnij precyzję wskaźnika” we właściwościach myszy?

a. Panel sterowania > Mysz
b. Opcje wskaźnika > Odznacz Wzmocnij precyzję wskaźnika
Copyright © BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tę stronę internetową najlepiej przegląda się za pomocą przeglądarki Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari i innych nowszych wersji przeglądarek.