Czy XL2411 obsługuje funkcję redukcji rozmycia w ruchu? Jak włączyć tę funkcję?

Czy XL2411 obsługuje funkcję redukcji rozmycia w ruchu.
Ustawienie domyślne to „Off” (Wył.).
Aby włączyć tę funkcję, przejdź do OSD > Picture > Blur Reduction > wybierz „ON” (wł.).
Copyright © BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tę stronę internetową najlepiej przegląda się za pomocą przeglądarki Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari i innych nowszych wersji przeglądarek.